About Sang Nguyen

Mình là 1 developer mới vào nghề, chưa có nhiều kinh nghiệm với lập trình web nhưng luôn muốn chia sẻ những hiểu biết của mình với các lập trình viên khác.
Khá là gà và lười viết blog, chỉ ham code và chuyên Laravel.

To Top